Pracovné miesta na stránke Nitra

Domov
>
Pracovné miesta
>
Nitra
 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Líder skladu s proaktívnym prístupom

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 2 hodinami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : Zodpovednosť za chod a riadenie skladu · Nadstavovanie a optimalizácia skladových procesov · Organizácie a plánovanie materiálových tokov · Vedenie zamestnancov · Práca s interným systémom, príprava dokumentácie ...


 • Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : - Zastrešenie projektu výroby nabíjacích modulov pre elektromobily · - spolupráca pri vývoji výrobkov, technická príprava výroby · - tvorba schém a návrhov podľa požiadaviek zákazníka · - tvorba kusovníkov zo vzoriek · - modifikácia už navrhnutých výrobkov, tvorba prototypov ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Servisný technik

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 2 hodinami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : * servis najmodernejšej techniky · * komunikácia s dodávateľmi · * príjem a evidencia tovaru, starostlivosť o sklad · * komunikácia so zákazníkmi ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  QMS Inžinier

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 dňom


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : zodpovednosť za vzorkovanie a testovanie výrobkov · riadenie zákazníckych auditov · zodpovednosť za procesy súvisiace so zákazníckou kvalitou · práca s 8D reportami · komunikácia so zákazníkom a externými partnermi spoločnosti ...


 • Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : Zabezpečovať a vytvárať celý proces a systém údržby strojov a zariadení · Plánovať a optimalizovať proces údržby (preventívnej a prediktívnej) · Dohliadať a vykonávať kontroly, testovanie a následné odstraňovanie zistených závad · Pripravovať podklady pre tvorbu rozpočtu oddele ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Procesný inžinier kvality

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 dňom


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : riešenie defektov a reklamácii (sorting, kontrola, uvoľnenie) · zodpovednosť za dokumentáciu v súvislosti s normou IATF 16949 · vypracovanie FMEA, MSA analýz · participácia pri nastavovaní procesov · reporting ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Compliance engineer/specialist

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 dňom


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : - príprava požadovanej dokumentácie, tvorba a udržiavanie procesov podľa suvísiacich predpisov a noriem · - príprava GAP analýz v definovaných procesoch · - analýza potrieb školení a koordinacia školení s personálnym oddelením · - súčinnosť pri certifikačných procesoch, identif ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Testovací inžinier

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 dňom


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : Zavádzanie nových produktov do výroby a navrhovanie vlastností produktov · Vylepšovanie produktov a implementácia zmien v prípade zmeny komponentov · Analyzovanie a kontrolovanie technickej problematiky výrobkov · Zapracovávanie požiadaviek zákazníka (dokumentácia, riadenie úlo ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  New Project Electrical Engineer

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 dňom


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : Navrhovanie nových produktov · Zúčastňovanie sa na zdokonaľovaní, vývoji a testovaní nových produktov · Výber ideálnych komponentov potrebných pre zostavenie produktu · Spracovanie potrebnej dokumentácie ku každému produktu · Účasť na záverečnom testovaní nových produktov ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Vedúci zmeny

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 dňom


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : Zodpovednosť za plynulý chod výroby a za plnenie stanovených cieľov · Koordinácia, motivácia a hodnotenie výkonu výrobných pracovníkov v rámci zvereného oddelenia · Neustále zlepšovanie a optimalizácia výrobných kapacít · Zber a spracovanie výrobných dát a ich prezentácia na ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Personalista

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 dňom


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : · - zastrešenie HR agendy spoločnosti · - náborové aktivity, riadenie výberového procesu na jednotlivé pozície spoločnosti · - inzerovanie pracovných pozícií · - zodpovednosť za riadenie životného cyklu zamestnanca · - koordinácia ďalších aktivít a procesov na HR oddelení ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Programátor C++

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 dňom


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : - vytváranie programov s komunikáciou v dátových sieťach · - testovanie inštalácie a integrácie vyvinutého softvéru na rôznych operačných a aplikačných platformách · - spracovanie rôznych úloh s využitím C a C++ · - riešenie technických problémov- úzka spolupráca s oddelením in ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Líder skladu s proaktívnym prístupom

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 dňom


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Okres Nitra, Slovensko plný úväzok

  : Zodpovednosť za chod a riadenie skladu · Nadstavovanie a optimalizácia skladových procesov · Organizácie a plánovanie materiálových tokov · Vedenie zamestnancov · Práca s interným systémom, príprava dokumentácie ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Ekonómka

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 dňom


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : spracovanie došlých a vyšlých faktúr · sledovanie cashflow a úhrad faktúr · zasielanie podkladov pre externú účtovnú firmu · zodpovednosť za drobnú administratívu a podpora oddelenia · komunikácia s vedením spoločnosti a miestnymi úradmi ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Obchodno - technický zástupca pre Slovensko

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 2 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : starostlivosť o existujúcich zákazníkov, akvizícia · technické poradenstvo · príprava cenových ponúk · analýza potrieb zákazníka, obchodné stretnutia ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Supplier Quality Engineer

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 2 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : · - Zabezpečovanie kvality dielov od dodávateľov pre celé trvanie projektu v sériovej fáze · - Zabezpečenie starostlivosti a rozvoja dodávateľov · - Hodnotenie a monitorovanie výkonnosti dodávateľov, v prípade potreby nastaviť nápravné opatrenia · - Realizácia auditov u dodá ...

 • syncreon America Inc

  QEHS Launch Trainer

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 2 dňami


  syncreon America Inc Nitra, Slovensko

  We are looking for an experienced QEHS Launch Trainer - Germany. As the QEHS Launch Trainer, your main responsibility is to conduct trainings on Quality and EHS processes, adhering to the RACI requirements for the launch period of a new business. You will provide complete support ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  PLC technik

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 2 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : Vykonáva operatívnu, preventívnu údržbu , diagnostiku a nastavenie strojných zariadení PLC · Spolupodieľa sa na plynulom chode výroby · Zodpovedá za inštalácia a spustenie príslušných strojov · Vykonáva analýzu a diagnostiku vzniknutých porúch · Práca na 3 zmeny ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Elektrikár na 2 zmeny

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 2 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : Zabezpečuje plynulý chod výrobného procesu · Aktívne sa podieľ na všetkých potrebných úpravách strojov a zariadení · Dodržiava plán preventívnej a korektívnej údržby na lisovacích zariadeniach · Identifikuje požiadavky na náhradné diely ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Hľadáme programátora robotov

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 2 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Nitriansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : · - nastavovanie a programovanie robotov · - výskum a inovácie nových technológii z oblasti automatizácie · - kooperácia na projektoch spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí · - návrhy na zlepšenia v oblasti nových technológii ...