Pracovné miesta na stránke Trenčín

Domov
>
Pracovné miesta
>
Trenčín
 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Hľadáme Zmenového Manažéra pre výrobnú spoločnosť

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 hodinou


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : - koordinovanie práce, riadenie výrobného procesu · - monitorovanie KPIs vo výrobe · - zodpovednosť za plnenie termínov · - zlepšovanie technologických a výrobných procesov · - komunikácia s príslušnými oddeleniami, reportovanie ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Technicko-obchodný zástupca TN-NM-MY-TT

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 hodinou


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : Technické poradenstvo zákazníkom v oblasti výdajných riešení, náradia, nástrojov, OPP · Starostlivosť o zverené portfólio klientov, akvizícia 10% práce · Organizácia obchodných stretnutí · Návrh zákazníckych riešení na mieru · Spracovanie cenových návrhov a objednávok ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Servisný technik medicínskej techniky

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 hodinou


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : - Vykonávanie servisných zásahov v zdravotníckych zariadeniach na území SR · - Inštalácie a servis medicínskej techniky · - Vzdelávanie sa v oblasti medicínskej techniky u výrobcov v zahraničí ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Komplexná účtovníčka

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 hodinou


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : - Komplexné vedenie podvojného účtovníctva · - Spracovanie podkladov a výkazov DPH, kontrolných a súhrnných výkazov · - Samostatné spracovanie daňového priznania dane z príjmov · - Spracovávanie mesačných a ročných účtovných uzávierok · - Príprava podkladov a výkazov pre potreb ...


 • Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : Pravidelná komunikácia s dodávateľmi v anglickom jazyku a ich príležitostná návšteva · Vyhľadávanie nových dodávateľov · Vyjednávanie najlepších podmienok čo sa týka kvality, cien materiálu, dodávok, prepravy · Spolupráca s vedením ohľadom napredovania a zlepšovania procesov v ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Elektrikár na údržbu

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 13 hodín


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : · Údržba a elektroúdržba strojov a zariadení · Zabezpečovanie ich plynulého chodu výroby · Odstraňovanie a identifikácia závad elektrozariadení · Ochota pracovať v 3-zmennej alebo 4-zmennej prevádzke · Pozícia je vhodná i pre absolventa, ale i pre kandidáta so skúsenosťami ...


 • Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : · - návrh systémov, konštrukcia zariadení, náradia a prípravkov · - práca na konštruktérskych úlohách v CAD programe · - vytváranie podkladov na podporu výroby /kusovníky, normovanie/ · - spracovanie návrhov, analýza technickej dokumentácie · - vytváranie pracovných postupov ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Senior výrobný inžinier

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 dňom


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : · - Implementácia a optimalizácia technologických riešení podľa potreby výroby a projektu · - Zefektívňovanie, navrhovanie a zavádzanie výrobných procesov a nových technológií a ich následná kontrola · - Optimalizácia a zavádzanie pracovných postupov · - Analýza údajov · - ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Konštruktér (SolidWorks)

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 dňom


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : Vývoj a konštrukcia montážnych strojov na spracovanie plastov v programe SolidWorks. · - Analýza CAD modelu interiéru/exteriéru produktu pre automobilový priemysel. · - Vývoj nástrojov a procesov. · - Úzka spolupráca s nástrojárňou. · - Príprava technickej dokumentácie. · - Prí ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Finančný kontrolór pre výrobnú spoločnosť

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 1 dňom


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : · - zodpovednosť za kontrolingové aktivity vo VÝROBNOM prostredí · - pravidelný reporting, tvorba analýz, výkazov · - participácia na tvorbe plánov, forecastov, rozpočtu · - vyhodnocovanie efektívnosti výrobnych a obchodných zákaziek ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Obchodný zástupca

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 2 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : - Starostlivosť o existujúcich zákazníkov · - Aktívne vyhľadávanie nových obchodných partnerov v zahraničí hlavne v krajinách na Balkáne a v Maďarsku · - Prezentácie a konzultácie, cenové kalkulácie, reportovanie obchodných aktivít · - Prieskum trhu a konkurencie, plnenie plán ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Rozpočtár/kalkulant stavieb

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 2 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : - Vypracovanie a kontrola rozpočtov · - Vypracovanie a kontrola projektovej dokumentácie (technická správa, pôdorysy, rezy, výkaz výmer) · - Vypracovanie cenových ponúk · - Komunikácia so subdodávateľmi prác a materiálov · - Komunikácia s investormi · - Vytváranie databázy cien ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Majster výroby

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 3 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : · - Riadenie a kontrola zamestnancov · - Vypracovanie potrebných inštrukcií a pracovných postupov · - Zabezpečenie plynulosti výroby · - Zodpovednosť za produktivitu a efektivitu výroby · - Priebežné sledovanie a kontrola plnenia plánov · - Kontrola bezpečnosti na pracovisku · ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Mzdová účtovníčka

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 3 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : Pre nášho klienta hľadáme šikovnú mzdovú účtovníčku/ účtovníka, ktorého agendou bude : · Spracovanie miezd na mesačnej báze · Výpočet miezd zamestnancov (1000+), odvodov, daní · Komunikácia s poisťovňami, príprava výkazov pre poisťovne a daňový úrad · Práca s dochádzkovým sy ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Referent controllingu

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 3 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : - zodpovednosť za finančné a kontrolingové aktivity vo výrobnom prostredí · - finančné plánovanie, tvorba forecastov, rozpočtu · - pravidelný reporting, tvorba analýz, výkazov · - kalkulácia a vyhodnotenie efektívnosti nákladov · - zodpovednosť za správne spracovanie uzávierko ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Hľadáme Technika pre výrobné linky

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 3 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : - zodpovednosť za preventívnu a operatívnu údržbu robotov vo výrobe · - starostlivosť o pridelené stroje · - spolupráca pri tvorbe plánov údržby a opráv, spravovanie dokumentácie · - samostanosť, technické myslenie ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Manažér logistiky pre výrobnú

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 3 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : · Zodpovednosť za plánovanie, riadenie a rozvoj oddelenia logistiky · Vedenie, motivácia a rozvoj členov logistického tímu · Monitoring logistických procesov a ich neustále zlepšovanie · Zlepšovanie vzťahov so zákazníkmi/dodávateľmi a logistickými partnermi · Sledovanie kľúč ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Production Manager

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 3 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : · Riadenie celkového chodu prevádzky · Zodpovednosť za hospodárske výsledky, riadenie investícií (CAPEX). · Riadenie oddelenia Výroba a Montáž , čiastočne aj údržby z pohľadu odboného aj personálneho riadenia · Zavedenie a udržiavanie princípov Lean manažmentu, Kaizen princíp ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Supervizor oddelenia plánovania a nákupu

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 3 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : · - Zodpovednosť za organizáciu plánovania výroby podľa potrieb zákazníka v súlade s možnosťami spoločnosti · - Zodpovednosť za spracovávanie, predkladanie a odsúhlasovanie týždenných a mesačných plánov výroby · - Vedenie oddelenia plánovania výroby a nákupu, riadenie 10 zames ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Financial Controller Senior

  Nájdené v: beBee S2 SK - pred 3 dňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Trenčiansky kraj, Slovensko plný úväzok

  : - Zodpovednosť za kontolingové aktivity, P&L, súvahu, ... · - Riadenie menšieho tímu (účtovníctvo a finančný kontroling) · - Dohľad nad účtovnictvom · - DPH reporting, mesačné, kvartálne, koncoročné uzávierky · - Príprava ročného rozpočtu, odsúhlasovanie mesačných/štvrťročných ...