Pracovné miesta Ružomberok

Pracovné miesta

 • Lugera & Maklér spol. s r.o. Ružomberok, Slovensko plný úväzok

  : · - práca v modernom sklade, ktorá zahŕňa administratívu (evidencia v informačnom systéme) · - naskladňovanie a vyskladňovanie tovaru - fyzicky · - chystanie zásielok pre prepravnú službu ...

 • Danaher

  Field Service Engineer

  pred 2 týždňami


  Danaher Ružomberok, Slovensko Na plný úväzok

  Wondering what's within Beckman Coulter Diagnostics? Take a closer look. · At first glance, you'll see that for more than 80 years we've been dedicated to advancing and optimizing the laboratory to move science and healthcare forward. Join a team where you can be heard, be suppor ...

 • Danaher

  Field Service Engineer

  pred 2 týždňami


  Danaher Ružomberok, Slovensko Na plný úväzok

  Wondering what's within Beckman Coulter Diagnostics? Take a closer look. · At first glance, you'll see that for more than 80 years we've been dedicated to advancing and optimizing the laboratory to move science and healthcare forward. Join a team where you can be heard, be suppor ...


 • Lugera & Maklér spol. s r.o. Ružomberok, Slovensko plný úväzok

  : - aktívny predaj zákazníkom · - poskytovanie poradenstva a kompletného servisu zákazníkom · - práca s PC a pokladňou- proces objednávky, spracovanie, vyhľadanie sortimentu · - starostlivosť o predajňu ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Skladník - logista

  pred 3 týždňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. Ružomberok, Slovensko plný úväzok

  : · - práca v sklade · - naskladňovanie a vyskladňovanie tovaru · - balenie, príjem a výdaj tovaru · - práca so skladovým PC systémom ...


 • Lugera & Maklér spol. s r.o. Ružomberok, Slovensko plný úväzok

  : - starostlivosť o súčasných a vyhľadávanie nových zákazníkov · - technické poradenstvo vrámci kompresorovej techniky · - spolupráca s technickým oddelením · - aktívny záujem o zákazníka, stanovenie potrieb a návrh vhodných riešení · - administratívna časť: vypracovanie cenových ...


 • PL Partner s.r.o. Dolný Kubín, Slovensko Na voľnej nohe

  Бесплатная Вакансия Словакия металург · На постоянную работу в город Dolný Kubín (Словакия) требуется специалист на литейный завод. Работа на смены. Зарплата 8 Евро\час. Средняя з\п Евро\месяц. Проживание предоставляется. Возраст от 25 лет до 45 лет. Опыт от 2 лет. Техническая гр ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Účtovník/účtovníčka

  pred 4 týždňami


  Lugera & Maklér spol. s r.o. okres Dolný Kubín, Slovensko plný úväzok

  : · - samostatné vedenie komplexného účtovníctva v spoločnosti · - pravidelné závierkové operácie · - komunikácia s inštitúciami, audítormi · - príprava výkazov, vrátane daňového priznania · - sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoločnosti ...


 • Lugera & Maklér spol. s r.o. Liptovský Mikuláš, Slovensko plný úväzok

  : - riadenie procesov vo výrobnej spoločnosti · - plánovanie výroby · - kontrola výrobných procesov · - vyhodnocovanie splnenia cieľov · - analýza pracovných rizík · - realizovanie ekologických opatrení · - zavedenie nových technologických postupov · - realizovanie pracovných po ...


 • TeacherOn Liptovský Mikuláš, Slovensko Na čiastočný úväzok

  I need help regarding my bachelors thesis in MATLAB (Generating a database of image data for machine learning purposes). I have image data from ILSVRC but I am at my ends with my work because nothing seems to work. I was hoping you would be able to help me in any way. · Level: Ba ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Colný referent

  pred 1 týždňom


  : · - kontrola dokladov exportu/importu do spoločnosti · - zameranie sa na dáta v rámci colnej deklarácie - dovozové postupy, dph, dane · - analýza zistených dát, overenie správnosti postupov, spracovanie evidencie · - návrhy na zlepšenie efektivity a chybovosti · - komunikácia ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Colný referent

  pred 3 týždňami


  : · - kontrola dokladov exportu/importu do spoločnosti · - ameranie sa na dáta v rámci colnej deklarácie - dovozové postupy, dph, dane · - analýza zistených dát, overenie správnosti postupov, spracovanie evidencie · - návrhy na zlepšenie efektivity a chybovosti · - komunikácia ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Fakturantka

  pred 3 týždňami


  : · - vystavovanie a spracovávanie faktúr, dobropisov a ťarchopisov, · - vykonávanie spätnej kontroly faktúr a podkladov k fakturácii, · - fakturácia tovarov a služieb - vypracovávanie podkladov pre fakturáciu a účtovníctvo, · - sledovanie platobnej disciplíny odberateľov, urgov ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Elektrokonštruktér

  pred 3 týždňami


  : Navrhovanie a vývoj elektrických systémov podľa požiadaviek zákazníka a interných štandardov · Vytváranie technických výkresov a schém pre elektrické zariadenia · Schopnosť analyzovať a efektívne riešiť technické problémy s produktmi a navrhovať zlepšenia · Aktívna účasť na tes ...


 • : - vedenie podvojného účtovníctva spoločností · - spracovanie mesačných výkazov, daňových priznaní a dokumentov · - spracovanie desiatok miezd pre zverené spoločnosti · - komunikácia s úradmi ...


 • : Spolu s Tvojím kolegom (tiež IT Technikom) budete mať na starosti servis počítačov, tlačiarní a sietí v pridelenom regióne v rámci Slovenska. O svojej činnosti reportuješ IT manažérovi, ktorý sa stane Tvojím priamym nadriadeným a podporou. Medzi typické úlohy IT Technika patrí: ...


 • : komunikácia s klientmi, dodávateľmi, zákazníkmi · podpora obchodného oddelenia · spracovanie a evidencia objednávok/ práca v objednávkovom systéme · vypracovanie cenových ponúk · komunikácia s ekonomickým a distribučným oddelením ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Pracovník logistiky

  pred 1 mesiacom


  : · - zastrešenie logistických činností na oddelení predaja v 3 zmennej prevádzke, · - zodpovednosť za transport hotových výrobkov k zákazníkovi, · - komunikácia v rámci oddelenia a zároveň s pracovníkmi v skladoch u zákazníka, · - zlepšovanie výrobných procesov, · - kontrola za ...

 • Lugera & Maklér spol. s r.o.

  Supervízor výroby

  pred 2 mesiacmi


  : - riadenie pracovníkov vo výrobe s ohľadom na dosiahnutie kvality a produktivity · - dohľad nad činnosťami zlepšovania a znižovania nákladov · - spracovávanie reportov · - spolupráca s ostatnými oddeleniami · - dodržiavanie a kontrola BOZP ...


 • : - koordinácia aktivít a procesov na HR oddelení · - interná komunikácia - príprava oznamov na web, nástenky · - reporting ...